Témata přednášek

Nabízím tato témata:

Stavební oblast

 • Stavební zákon – aktuální přehled a praxe 
 • Praktické rady pro stavebníky – jednání se stavebním úřadem
 • Správní řád ve vazbě na stavební zákon
 • Přestupky na úseku stavebního řádu
 • Správní poplatky na úseku stavebního řádu, vybrané instituty správního řádu ve vazbě na stavební zákon a poskytování informací
 • Poskytování informací a ochrana osobních údajů na úseku stavebního řádu
 • Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona
 • Občanský zákoník s vazbou na výstavbu
 • Smluvní vztahy ve výstavbě
 • Smlouva o dílo
 • Odpovědnost autorizovaných osob

Další oblasti

 • GDPR
 • Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • GDPR a zákon o zpracování osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Správní řád – aktuální přehled
 • Správní řád prakticky – pro začátečníky
 • Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

U jednotlivých témat je možné domluvit se i na on-line webinářích či videozáznamu přednášky (tzv. videokurz), zahrnujícím základní přehled (2–3 hodiny).

O přednáškách

Přednáškové činnosti se věnuji od roku 2013, ať už v rámci otevřených seminářů pro veřejnost či v rámci metodicky zaměřených seminářů vytvořených pro podřízené správní orgány. Semináře jsou zaměřeny na výklad a vysvětlení předmětné problematiky a jsou doplněny o poznatky a zkušenosti nabyté v rámci mé praxe na pozici nadřízeného orgánu.

Klasická délka jedné přednášky činí 5 hodin. Časová dotace a obsah jednotlivých kurzů mohou být uzpůsobeny individuálním potřebám zadavatele. Semináře lze konat v rámci celé ČR. Bude-li objednatelem školení územní samosprávný celek, lze v případě zájmu zajistit osvědčení o účasti na vzdělávacím programu akreditovaném Ministerstvem vnitra.

Cena za seminář, za který bude vystavena faktura, je individuální, dle dohody.

Back to Top